Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/informujeostrzegam/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/informujeostrzegam/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/informujeostrzegam/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/informujeostrzegam/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/informujeostrzegam/maincore.php on line 39
"Informuję, ostrzegam" - Zasady i normy postępowania
Marzec 31 2023 18:56:06
Dla Uczniów
Dla Nauczycieli
Zasady i normy postępowania

ZASADY I NORMY POSTĘPOWANIA

Zasady postępowania z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz nieletnim zagrożonym demoralizacją w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

Demoralizacja jest to zespół różnych negatywnych zachowań manifestowanych przez nieletnich występujących systematycznie i mających utrwalony charakter.

Postępowanie o charakterze opiekuńczym stosuje się wobec nieletniego gdy można stwierdzić:

 • zaniedbywanie obowiązku szkolnego,

 • naruszanie zasad współżycia społecznego

 • spożywanie alkoholu i środków odurzających

 • prostytucja

 • włóczęgostwo

 • ucieczki z domów, wagary

 • udział w grupach przestępczych

 • przynależność do subkultur i nieformalnych grup młodzieżowych

oraz:

 • w przypadku stwierdzenia zaniedbywania ze strony rodziców

 • w przypadku popełnienia czynów kwalifikowanych z KW za które nieletni nie odpowiada.

W takich sytuacjach sporządza się wniosek do Sądu Rodzinnego opisujący sytuację nieletniego oraz w czym przejawia się jego demoralizacja. Wówczas Sąd decyduje, jaki środek wychowawczy, leczniczo-wychowawczy lub opiekuńczy /zmieniający lub nie zmieniający środowisko dziecka/ orzeka wobec nieletniego.
 

Wobec nieletnich sąd rodzinny może art.6 u.p.n. :

 • udzielić upomnienia,

 • zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia,

 • ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna,

 • ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego,

 • zastosować nadzór kuratora,

 • skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją,

 • orzec zakaz prowadzenia pojazdów,

 • orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego,

 • orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, w odpowiedniej placówce opiekuńczo – wychowawczej albo ośrodku szkolno – wychowawczym,
  orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym,

 • zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

ŚRODKI WYCHOWAWCZO - POPRAWCZE (stosowane najczęściej)

Przez Policję:

 • rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze

 • powiadamianie rodziców o negatywnym zachowaniu dziecka

 • powiadamianie szkół, przedstawicieli instytucji i organizacji o przejawach demoralizacji

 • wnioskowanie do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o zastosowanie środków wychowawczych i poprawczych lub ich zmianę

Przez Sąd Rodzinny:

 • upomnienie

 • zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody

 • ustanowienie nadzoru odpowiedzialnego rodziców lub opiekunów

 • zastosowanie nadzoru kuratora

 • przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego

 • umieszczenie w ośrodku wychowawczym lub szkolno-wychowawczym

 • umieszczenie w zakładzie poprawczym

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Dla Rodziców
Gminny Multimedialny Konkurs Profilaktyczny
Konferencje, warsztaty, konkursy i akcje profilaktyczne
Nawigacja
Brak linków
Informacje
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: admin
Ostatnie artykuły
Brak artykułów
Wygenerowano w sekund: 0.01 501,465 Unikalnych wizyt